Vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at recept på morfin, sovemedicin og beroligende medicin kun kan fås ved personlig konsultation.
 
Det er derfor ikke muligt at bestille eller forny medicinen hos sekretæren eller over internettet.

Alle patienter som får vanedannende medicin skal derfor til samtale om medicinen, hvor der lægges en fremadrettet plan, og hvis muligt laves der en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort, dette gælder specielt erhvervskørsel.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder om vanedannende medicin, se folder her : Vanedannende medicin

Retningslinjerne betyder således at vi:

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængigsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbud såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs. fremmøde i klinikken.
  • Vi foretager evaluering af behandling minimum 2 gange årligt ved læge.

Eksempler på vanedannende medicin:

  • Opoider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin)
  • Anxiolytika og sovemedicin (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning)
  • Visse lægemidler med centralstiumlerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse /ADHD)