SYGEBESØG

Anmodning om sygebesøg samme dag skal så vidt muligt aftales inden kl. 09.00. Sygebesøg finder sted mellem kl. 11.00- 12.00.