Årskontrol

Alle patienter som behandles med fast medicin mod kroniske tilstande tilrådes årskontrol en gang årligt hos læge eller sygeplejerske. Det vil i en del tilfælde være muligt at lave én samlet årskontrol for flere kroniske lidelser. I andre tilfælde vil det være hensigtsmæssigt og nødvendigt at opsplitte lidelser i seperate kontroller. Årskontrollen vil typisk placeres i fødselsmåneden. 

Årskontroller laves enten selvstændigt af sygeplejerske eller af sygeplejerske og læge. 

Enkelte diagnoser kræver hyppigere kontroller end blot årskontrol:

Diabetes - oftest hver 3. eller 6. måned. 

ADHD - ses 2 - 4 gange årligt ved hhv. sygeplejerske og læge. 

Afhængighedsskabende medicin - 1-2 gange årligt ved læge til opfølgning på medicin, herudover personligt fremmøde ved receptfornyelse.